employees

یک رئیس چگونه باید از تیمش بازخورد بگیرد؟ (قسمت اول)

  • شکیبا پورمند

در مطالب قبلی مقاله‌ای داشتیم در مورد اینکه کارمندان چگونه می‌توانند از رئیسشان بازخورد بگیرند. اما این موضوع باید دو طرفه باشد و متقابلاً مدیران هم از کارمندانشان بازخورد بگیرند. در واقع برای اینکه…