درخواست جذب سرمایه

مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹

با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹:

مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ می باشد.

یادآوری موثر بر معاملات فصلی؛
مصوبه مورخ ۳/ ۲/ ۹۹ هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد:

معاملات کوچک : تا سقف ۴۵ میلیون تومان
معاملات متوسط : بیش از ۴۵ میلیون تومان تا ۴۵۰ میلیون تومان
معاملات بزرگ : بیش از ۴۵۰ میلیون تومان

توضیح اینکه ۵ درصد از نصاب معاملات کوچک ( یعنی ۲ میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان ) مقرر در مصوبه فوق در ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم کاربرد دارد.

https://e3.tax.gov.ir/action/do/show/8

مطالب مشابه

ثبت دیدگاه جدید

نام ایمیل
دیدگاه