درخواست جذب سرمایه

میزان سرمایه جذب شده در استارتاپ‌ های امریکایی با حداقل یک بنیانگذار زن بیشتر بوده است

بنیانگذاران زن

مطالعاتی که توسط Kauffman Fellows Research Center انجام شده نشان می‌دهد وجود بنیانگذاران زن در تیم مزیت اضافه‌ای برای استارتاپ دارد. استارتاپ‌ های امریکایی با حداقل یک بنیانگذار زن به طور متوسط ۲۱% بیشتر، از سرمایه گذاران خطرپذیر سرمایه جذب کرده‌اند.

 

این مطالعه با استفاده از داده‌های Crunchbase و روی بیش از ۹۰ هزار استارتاپ امریکایی که بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۸ از سرمایه گذاران خطرپذیر سرمایه جذب کرده‌اند انجام شده است.

 

در این مطالعه مشخص شد که در راندهای اول جذب سرمایه میزان سرمایه‌ جذب شده در استارتاپ‌ های مختلط تفاوتی با استارتاپ‌ های تک جنسیتی مرد ندارد اما در راندهای سوم و چهارم، استارتاپ‌ های مختلط به طور متوسط ۲۳ میلیون دلار سرمایه خطرپذیر دریافت کرده‌اند در حالی که استارتاپ‌ هایی که بنیانگذارانش همگی مرد بوده‌اند به طور متوسط ۱۸ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

 

در حال حاضر فقط ۲۲% از استارتاپ‌ ها حداقل یک بنیانگذار زن دارند و اگر بنیانگذار مردی در تیم وجود نداشته باشد احتمال جذب سرمایه برای آن استارتاپ بسیار پایین است. تحقیقات PitchBook نشان می‌دهد از ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه خطرپذیری که سال گذشته روی استارتاپ‌ ها سرمایه‌گذاری شد فقط ۲.۲% سهم استارتاپ‌ هایی بوده است که بنیانگذارانش همگی زن بوده‌اند.

 

منبع: FastCompany

مطالب مشابه

ثبت دیدگاه جدید

نام ایمیل
دیدگاه