درخواست جذب سرمایه

جذب سرمایه را بیش از حد بزرگ نکنید

اهمیت بیش از حد به جذب سرمایه

جذب سرمایه فاکتور تعیین‌کننده در موفقیت یک استارتاپ نیست از این رو بنیانگذاران نباید با این موضوع مانند مساله‌ی مرگ و زندگی رفتار کنند. داشتن چنین دیدگاهی سبب می‌شود :

  • بیش از میزان سرمایه‌ مورد نیاز درخواست سرمایه کنید

بنیانگذاران باهوش برای رسیدن به موفقیت ، سرمایه جذب می‌کنند و نه بیشتر.

وقتی بنیانگذاران فارغ از اینکه چه مبلغی نیاز دارند نسبت به آن وسواس پیدا می‌کنند، بینش خود را نسبت به علت اصلی جذب سرمایه از دست می‌دهند. پول وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است نه خود هدف. جذب زیاد سرمایه سبب موفقیت نمی‌شود و معمولا منجر به رقیق شدن زیاد می‌گردد.

  • ارزش بالا را موفقیت قلمداد کنید

ارزش یک استارتاپ باید به اندازه کافی بالا باشد تا استارتاپ بتواند سرمایه‌ مورد نیازش را جذب کند و همچنین سهام بنیانگذاران و کارمندان بیش از حد رقیق نشود.

اما این ارزشگذاری بالاتر نسبت به دیگران نباید این تصور را در شما ایجاد کند که شما و کسب و کارتان بهتر هستید. این تصور پوچ و بی معنی است. جذب سرمایه با ارزشگذاری بالاتر ربطی به کیفیت استارتاپ ندارد. حتی لزوما نشانگر توانایی بنیانگذار در جذب سرمایه هم نیست. ارزش معمولاً نشانگر وضعیت بازار است.

  • به سرمایه گذار بیش از حد بها دهید

 در میان سرمایه گذاران هم سرمایه گذار عالی، هم خوب و هم بد وجود دارد. نوع بدش می‌تواند نابودکننده باشد. اهمیت دادن زیاد به جذب سرمایه می‌تواند سرمایه گذاران را در ذهن بنیانگذاران بیش از حد بزرگ کند و سبب شود آن‌ها کورکورانه در دام سرمایه گذاران ضعیف بیافتند. یادتان باشد که حتی وجود سرمایه گذار عالی هم دلیلی برای رسیدن به موفقیت نیست.

  • رقیق شوندگی را نادیده بگیرید

مالکیت بنیانگذاران باید تا حدی باشد که موفقیت کسب و کار برایشان معنا داشته باشد و به آن متعهد باشند. در صورتی که سهم بنیانگذار پایین باشد او انگیزه‌اش را از دست می‌دهد و کارش تبدیل به یک کار معمولی برایش می‌شود. همچنین مالکیت سبب کنترل هم می‌شود و با از دست دادن مالکیت، بنیانگذاران کنترلشان را روی کار از دست خواهند داد.

اهمیت بیش از حد به جذب سرمایه سبب می‌شود بنیانگذار موضوع رقیق‌شوندگی را نادیده بگیرد. وقتی بنیانگذاری درصد بالایی از سهامش را در یک راند واگذار می‌کند در واقع بینشش را نسبت به موضوعات مهم از دست داده و فراموش کرده که هدفش رساندن شرکت به موفقیت‌های بزرگ است.

 

  • رشد استارتاپتان را بیش از حد تسریع کنید

استارتاپ‌ هایی که بعد از جذب سرمایه سرعت رشد کافی ندارند قطعا نابود می‌شوند. اما این سرعت حد و حدودی دارد.

بنیانگذارانی که سعی می‌کنند راندهای سرمایه گذاری را سریع‌تر طی کنند تصور می‌کنند که انسان تحت فشار بیشتر تصمیمات بهتری می‌گیرد. تقریبا می‌توان گفت هرگز اینطور نیست.

 

منابع:

https://blog.ycombinator.com/dont-over-optimize-fundraising/

https://blog.ycombinator.com/fundraising-rounds-are-not-milestones/

https://www.forbes.com/sites/bernhardschroeder/2019/03/12/entrepreneurs-dont-take-investor-money-nine-insights-to-grow-your-startup-and-keep-your-equity/#625c7bd5407b

مطالب مشابه

ثبت دیدگاه جدید

نام ایمیل
دیدگاه