درخواست جذب سرمایه

ماهیت در حال تغییر سرمایه گذاری خطرپذیر در دنیا

تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر

مقیاس صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در حال افزایش است. سرمایه گذاری خطرپذیر دیگر صنعتی که روی بخش‌های مختلف به صورت محدود سرمایه گذاری می‌کرد و در آن شرکای مدیریتی یک روز در هفته دور میز کنفرانس می‌نشستند و تصمیم می‌گرفتند که روی کدام استارتاپ سرمایه گذاری کنند نیست. حال سرمایه گذاران خطرپذیری چون اندرسن هورویتز، سافت بانک، سکویا، جی‌جی‌وی و … خانواده‌ای از فاندها را تشکیل داده‌اند که هر کدام بخش، مرحله سرمایه‌گذاری یا کشور خاصی را پوشش می‌دهد. این فاندها ماهیت این صنعت را تغییر خواهند داد.

این صنعت دیگر به عنوان مجموعه‌ی کوچکی از افراد حرفه‌ای عمل نمی‌کند و در حال تبدیل شدن از مجموعه‌‌های محدود به سازمان‌هایی بزرگ است که برای پشتیبانی از سرمایه گذاری‌ ها و جذب سرمایه‌شان، انبوهی از متخصصین در حوزه‌های مختلف نظیر منابع انسانی، بازاریابی، مالی، مهندسی، حقوقی و ارتباط با سرمایه گذاران دارند. شرکت‌هایی که زمانی فقط از چند شریک مدیریتی تشکیل شده بودند حال از تیم‌های صد نفره تشکیل شده‌اند که  به طور پیوسته جذب سرمایه، سرمایه گذاری  و توسعه‌ی پرتفو را دنبال می‌کنند.

مطالب مشابه

ثبت دیدگاه جدید

نام ایمیل
دیدگاه