درخواست جذب سرمایه

کاربر فعال روزانه

کاهش نرخ رشد فیسبوک

  • مدیر سایت
  • ۹۷/۰۸/۰۹

فیسبوک هم به وال‌استریت نرسید: نرخ رشد فیسبوک همچنان در حال کاهش فیسبوک در فصل سوم سال هم مانند فصل قبلی انتظارات وال استریت را در مورد کاربران فعال ماهانه، کاربران فعال روزانه و…