هنرهای رزمی

سرمایه گذاری سکویا کپیتال

  • شکیبا پورمند
  • ۹۷/۰۷/۱۷

«سکویا کپیتال» روی رسانه‌ی هنرهای رزمی سرمایه‌گذاری کرد شرکت رسانه‌ی هنرهای رزمی «One Championship» واقع در سنگاپور ۱۶۶ میلیون دلار از سکویاکپیتال و دو سرمایه‌گذار دیگر در راند D دریافت کرد. با این مبلغ…