نرم افزار ابری

lattice نرم افزار ابری بررسی عملکرد شرکت‌ها

  • محمدرضا بیات
  • ۹۸/۰۲/۱۱

استارتاپ lattice در حوزه نرم افزار ابری، ۱۵ میلیون دلار دیگر برای بهبود بررسی عملکرد شرکت‌ها، جذب سرمایه کرد.   این نرم افزار ابری برای مدیریت و بررسی عملکرد کارکنان انجام کارهایی مانند تکمیل…