درخواست جذب سرمایه

محصول

چرا بنیانگذاران باید روی محصول تمرکز کنند نه جذب سرمایه

  • شکیبا پورمند

غالب بنیانگذاران استارتاپ‌ های مراحل نوپایی در حالی که هنوز با مانعی به نام ترکشن دست و پنجه نرم می‌کنند اقدام به جذب سرمایه از سرمایه گذار خطرپذیر می‌کنند و تصور می‌کنند که به…

چگونه ایده استارتاپی به دست بیاوریم؟

  • میترا کشاورز

چگونه ایده استارتاپی به دست بیاوریم؟ (قسمت اول) راه اینکه به ایده استارتاپی برسید این نیست که بنشینید و به ایده‌های استارتاپی فکر کنید. بلکه راهش فکر کردن به مسائل است و ترجیحاً مسائل…