صنعت غذا، استارتاپ، سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایهگذار خطرپذیر

انقلاب تسلا این بار در کشاورزی

  • شکیبا پورمند
  • ۹۸/۰۴/۱۸

تا همین چند سال پیش باورش سخت بود که خودروهای الکتریکی که روزی فقط در فیلم‌های علمی تخیلی حضور داشتند به واقعیت بپیوندند. سرعت پایین و قیمت بالای این خودروها ورودشان به بازار را…