درخواست جذب سرمایه

راه اندازی استارتاپ با سرمایه کم

شرکت‌های بزرگی که بدون پول یا با پول کم شروع کرده‌اند

  • مدیر سایت

باور رایجی در میان بنیان‌گذاران استارتاپها وجود دارد و آن این است که وجود سرمایه گذار خطرپذیر پیش نیاز موفقیت استارتاپشان است. درست است که سرمایه گذاری خطرپذیر وجه مشترک اغلب استارتاپ‌های فناور موفق…