درخواست جذب سرمایه

افزایش انگیزه در کارمندان

چرا کارمندان انگیزه خود را از دست می‌دهند و برای افزایش انگیزه آن ها چه باید کرد؟

  • مدیر سایت

هر رهبری با فرد یا افرادی که انگیزه‌ کاری‌شان را از دست داده باشند مواجه شده است. همدردی کردن با چنین افرادی که از کار دور شده‌اند و نتیجتا بهره‌وری‌شان را هم از دست…