درخواست جذب سرمایه

استارتاپ محیط زیست

استارتاپی برای جبران کربن تولیدی

  • مدیر سایت
  • ۹۸/۰۶/۱۰

داستان این استارتاپ از آنجایی شروع شد که سه هم‌بنیانگذار تصمیم گرفتند برای محیط زیست و تغییرات آب و هوا کاری بکنند اما نه دانشمند محیط زیست بودند و نه دانشمند در زمینه آب…