درخواست جذب سرمایه

 

 خلاصه وضعیت درخواستهای

سرمایه گذاری- بخش نرم افزاری

 

   پاییز ۱۳۹۹

 

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن در گزارش دوم خود اقدام به انتشار وضعیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری در یک سال و نیم گذشته در بخش کسب و کارهای خدماتی بر بستر اینترنت کرد. در این گزارش خلاصه وضعیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری شامل حوزه های فعالیت، توزیع جغرافیایی، تعداد و جنسیت بنیانگذاران، موارد مصرف سرمایه، هزینه و درآمد ماهانه و تجمعی استارتاپها، سرمایه درخواستی و ارزشگذاری مد نظر آنها ارائه شده است. مخاطب این گزارش در وهله اول تیم های استارتاپی است که با توجه به اعداد و ارقام گزارش شده، بتوانند مقایسه کلی از وضعیت استارتاپ خود با میانگین گزارش شده، داشته باشند.

 

 

 

نکته حایز اهمیت در این گزارش، تحت تاثیر قرار گرفتن تعداد درخواست‌های سرمایه‌گذاری در آبان ۹۸ به جهت قطع اینترنت و در اسفند ماه با شیوع ویروس کرونا میباشد. با شیوع ویروس کرونا و ایجاد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای استارتاپ ها و همچنین مهاجرت نیروهای نخبه، شرکت توسعه کارآفرینی بهمن برای جبران افت درخواست‌های سرمایه‌گذاری بصورت فعالانه در سال ۹۹ وارد میدان شد و تیم سرمایه گذاری بهمن اینبار بصورت فعالانه تری به دنبال جذب و ارزیابی استارتاپ‌های جذاب رفت و به این جهت توانست تا حد قابل توجهی این افت ایجاد شده را پوشش دهد.

 

  در حوزه فعالیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری، عمده درخواست‌های رسیده در حوزه خرید و فروش کالا و خدمات ،آموزشی آنلاین و بازی و سرگرمی بود که با توجه به شیوع کرونا و لزوم استفاده از ابزارهای دیچیتال برای این دوران، خارج از تصور نیست.  
  کماکان تهران نقطه تمرکز کارآفرینی ایران است. در رتبه بعدی فارس و اصفهان قرار دارند.  
  در ادامه میانگین هزینه و درآمد ماهانه استارتاپ ها برای دو سال پیاپی۱۳۹۸ و۱۳۹۹  آمده است. تفاوت هزینه و درامد ایجاد شده برای دو سال پیاپی به جهت رشد تورم می باشد.  

 

هزینه تجمعی یک استارتاپ با سن ۳ تا ۵ سال در سال ۹۸ برابر با ۱.۵ میلیارد تومان بوده که این مقدار برای سال ۹۹ برابر با ۲.۸ میلیارد تومان می باشد. علاوه بر این درآمد تجمعی برای همین استارتاپ ها برای سال ۹۸ برابر با ۴۶۵ میلیون تومان بوده که برای سال ۹۹ برابر با ۲.۶ میلیارد تومان می‌باشد.

 

از اینجا می‌توانید نسخه کامل گزارش پاییز ۹۹ را دریافت کنید.