درخواست جذب سرمایه

جدیدترین مقالات

چند متریک (KPI) مهم برای استارتاپ ها – قسمت دوم

در قسمت قبلی متریک هایی از جنس مالی معرفی شدند و نحوه محاسبه آنها و دلیل اهمیت آنها مطرح شد، در این قسمت شاخص های عملکرد حوزه محصول و از جنس درگیر شدن(Engagement) کاربر…

چند متریک (KPI) مهم برای استارتاپ ها – قسمت اول

در ارائه به سرمایه گذاران تیم ها باید نشان دهند که وارد بازار شده اند و رشد داشته اند. وقتی از رشد صحبت میشود باید یک متغیر مناسب و مختص کسب و کار را…