درخواست جذب سرمایه

رهنمودهای مالی

  • مدیر سایت
  • ۹۹/۰۷/۱۵

در اجرای ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی درآمد آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال و جمع دارایی…

تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران بوسیله تعهد به تادیه آتی زیان انباشته

  • مدیر سایت
  • ۹۹/۰۶/۲۵

پیرامون تقبل زیان انباشته ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت توسط سهامداران جوابیه سازمان امور مالیاتی به نامه شرکت توسعه کارآفرینی بهمن پیرامون تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران بوسیله تعهد به تادیه آتی زیان…

مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹

  • مدیر سایت
  • ۹۹/۰۶/۲۳

با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹: مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ می باشد. یادآوری موثر بر معاملات فصلی؛ مصوبه مورخ ۳/ ۲/…

نکاتی پیرامون امور مالی شرکتها و کسب و کارها

  • مدیر سایت
  • ۹۹/۰۶/۱۹

رهنمودهای مالی نکاتی پیرامون امور مالی شرکتها و کسب و کارها بخش اول اجرای صحیح مفاد قوانین تجاری در شرکتها و کسب و کارها علی الخصوص قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بیمه…

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ اشخاص حقوقی

  • مدیر سایت
  • ۹۹/۰۶/۱۷

به استناد بخشنامه زیر در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی صرفاً تا ۳۱شهریورماه ۱۳۹۹ فرصت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ خود را دارند….