درخواست جذب سرمایه

گروتک

گروتک

محصول ساخته شده توسط این استارتاپ، دستگاه آبیاری و کنترل تغذیه گلخانه های هیدروپونیک به روش تزریق ناپیوسته (batch dosing) است. وظیفه این دستگاه تهیه محلول غذایی مناسب برای گیاهان کشت شده در گلخانه های هیدروپونیک، سنجش EC و pH این محلول و در نهایت انجام فرآیند آبیاری به صورت اتوماتیک است. این محصول نسبت به سایر دستگاه های استفاده شده در کشور مکانیزم متفاوتی دارد. در انواع دیگر که inline نامیده می شود، سنجش EC و pH حین تزریق انجام می شود لیکن درمحصول تولیدی این تیم، ابتدا محلول تهیه و سپس سنجش انجام می شود و در صورت مطلوب بودن مقادیر اندازه گیری شده، تغذیه گیاهان انجام می شود. استفاده از این روش دقت بالاتری را در اندازه گیری و طبیعتاً تغذیه گیاه به دنبال دارد

وضعیت
در حال فعالیت