درخواست جذب سرمایه

کاربوم

کاربوم

محصول کاربوم وب سایتی است که قصد دارد تا همه نیازهای زندگی شغلی افراد را پوشش دهد. در حال حاضر، نیازهایی که کاربوم آنها را هدف قرار داده و برای آنها راهکار ارائه کرده است شامل ابزاری است جهت شناخت توانمندی‌های متقاضیان کار، آموزش‌های مهارت‌محور، رزومه‌ساز حرفه‌ای، آگهی استخدام شرکتهای معتبر، ابزار استخدام و معرفی شرکت‌ها.

زمینه فعالیت
کاریابی و اشتغال
سایت
https://karboom.io/
وضعیت
در حال فعالیت