کاربوم

کاربوم

محصول کاربوم وب سایتی است که قصد دارد تا همه نیازهای زندگی شغلی افراد را پوشش دهد. در حال حاضر، نیازهایی که کاربوم آنها را هدف قرار داده و برای آنها راهکار ارائه کرده است شامل ابزاری است جهت شناخت توانمندی‌های متقاضیان کار، آموزش‌های مهارت‌محور، رزومه‌ساز حرفه‌ای، آگهی استخدام شرکتهای معتبر، ابزار استخدام و معرفی شرکت‌ها.

زمینه فعالیت
کاریابی و اشتغال
سایت
https://karboom.io/
وضعیت
در حال فعالیت