درخواست جذب سرمایه
استارتاپ ناینوتک

ناینوتک

ناینوتک

زمینه فعالیت
تولید پوشان‌های نانویی ریخته گری
وضعیت
failed