درخواست جذب سرمایه

لینک اکسپرس

لینک اکسپرس

لینک اکسپرس، یک استارت‌آپ در حوزه حمل‌و‌نقل است. مشتریان این شرکت را کسب‌و‌کارهایی تشکیل می‌دهند که نیاز به ارسال تجمعی مرسولات در سطح شهر تهران را دارند. این مرسولات یا بطور مستمر و روزانه مانند محصولات فروشگاه‌های اینترنتی یا بطور موردی مانند ارسال هدایا و دعوت نامه‌ها ارسال می شوند.

زمینه فعالیت
حمل و نقل
سایت
www.linkexpress.ir
وضعیت
در حال فعالیت