درخواست جذب سرمایه

لینک اکسپرس

لینک اکسپرس

لینک اکسپرس به شرکت و ها و سازمان ها و فروشگاه های اینترنتی خدمات توزیع و ارسال تجمعی مرسولاتشان را در بازه زمانی مشخص به کاربرانشان میدهد بر آن هستیم با بهره گیری از دانش روز بتوانیم تا سال ۱۴۰۱ بتوانتیم ۳۰ درصد سهم مرسولات درون شهری مربوط به کسب و کار ها در شهر تهران را به خود اختصاص دهیم. این مقصود حاصل بهینه کردن منابع با استفاده از هوشمند سازی فرآیند ها خواهد بود و منجر به کاهش آلودگی و ترافیک شهری خواهد شد که این اصل از ارزش های لینک است.

زمینه فعالیت
حمل و نقل
سایت
www.linkexpress.ir
وضعیت
در حال فعالیت