درخواست جذب سرمایه

حامد حمزه ای

مدیر مالی
اطلاعات تماس