درخواست جذب سرمایه

بهراد ژن

بهراد ژن

تحقیق و توسعه در حهت کسب تکنولوژی تولید فرم بیوسیمیلار دو داروی Elonva و Ovitrelle به شکل نوترکیب

وضعیت
در حال فعالیت