درخواست جذب سرمایه
استارتاپ اس ام سی

SMC

SMC

در بسیاری از پروژه های ساخت و ساز، به دلایل متعدد فنی، استفاده از روشهای کوپلینک جهت اتصال سر به سر میلگرد اجتناب ناپذیر است. «وصله های حافظه دار» با ارائه خدمات اتصال سر به سر میلگرد به روشهای مختلف، علاوه بر صرفه جوبی در مصرف مصالح ساختمانی، موجب افزایش کیفیت ساخت می شوند.

کوپلرهای حافظه دار با مرتفع کردن مشکلات روش های موجود، محصولی انقلابی در صنعت ساخت و ساز خواهد بود.

وصله های حافظه دار

وضعیت
در حال فعالیت