استارتاپ نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه سازنده رنگدانه آبی فتولیاسیانین مس است. این رنگدانه آبی، آلی است و در صنایع پلیمر و پلاستیک کاربرد گسترده ای دارد.

زمینه فعالیت
تولید رنگدانه
سایت
nilrang.com
وضعیت
در حال فعالیت