درخواست جذب سرمایه
استارتاپ نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه

مهمترین رنگدانه الی سنتزی از لحاظ تولید گسترده، رنگدانه‌های آزو و پلی‌سیکلیک است. گروه رنگدانه‌های پلی‌سیکلیک شامل خانواده‌های شیمیایی مختلف نظیر فتالوسیانین، پرینون، پرلین و … است. از دهه ۱۹۷۰ فتالوسیانین، به ویژه فتالوسیانین مس رنگدانه آلی قابل توجه آبی و سبز هستند. رنگدانه‌های فتالوسیانین کلاس گسترده‌ای از رنگدانه‌های آلی را تشکیل می‌دهند. آبی فتالوسیانین و سبز فتالوسیانین از رنگدانه‌های الی مهم هستند. محصول مورد بررسی در این طرح نانو رنگدانه آبی فتالوسیانین مس است. فتالوسیانین مس، رنگدانه آبی است که به علت خواص مقاومتی خوب در برابر عوامل مختلف، یک رنگدانه با ارزش به شمار می‌رود. فتالوسیانین آبی که موناسترال آبی، فتالو آبی و تالو آبی نیز نامیده می‌شود، رنگدانه‌ی مصنوعی آبی، درخشان و بلوری از گروه رنگ‌های فتالوسیانین است. آبی درخشان آن غالبا در رنگ و رنگدانه استفاده می‌شود. بدلیل خواص برتر آن مانند ثبات نوری، قدرت ایجاد و تغییر رنگ، قدرت پوشش و مقاومت در برابر اثرات قلیایی و اسیدهای بسیار با ارزش است. یک پودر آبی، نامحلول در آب و بسیاری از حلال‌ها است.

زمینه فعالیت
تولید رنگدانه
سایت
nilrang.com
وضعیت
در حال فعالیت