درخواست جذب سرمایه
استارتاپ زبانشناس

زبانشناس

زبانشناس

زبانشناس یک استارتاپ در زمینه‌ی آموزش زبان است که تلاش می‌کند با استفاده از روش‌های کاربردی، کاربران را در یادگیری زبان انگلیسی یاری کند.

زمینه فعالیت
آموزش زبان
سایت
zabanshenas.com
وضعیت
در حال فعالیت