درخواست جذب سرمایه
استارتاپ دیداب

دیداب

دیداب

تونل صدا، وسیله ای است که با استفاده از آن می توان مکان صدا را کنترل کرد. قدرتی خارق العاده در هدایت صوت. این وسیله نیاز شما در نمایشگاه ها، فروشگاه ها، بیمارستان ها و به طور کلی هر جایی که «صدا را می خواهید اما آلودگی صوتی نمی خواهید» به کار می آید.

دیداب

زمینه فعالیت
تونل صدا
سایت
didab.ir
وضعیت
در حال فعالیت