درخواست جذب سرمایه
استارتاپ اینستا چاپ

اینستاچاپ

اینستاچاپ

اینستا چاپ اولین سرویس ایرانی چاپ آنلاین تصاویر مبتنی بر شبکه های اجتماعی است که تلاش دارد بهترین همراه شما در نگهداری خاطراتتان باشد. در اینستا چاپ خاطرات مهم است زیرا خاطرات را بخش مهمی از وجود انسان ها می دانیم، ما تصاویر شما را از دنیای مجازی رها ساخته و در زندگی واقعی شما ماندگار می کنیم.

هم اکنون اینستا چاپ برای کاربران اینستاگرام قابل استفاده است و بزودی سایر شبکه های اجتماعی نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

داستان اینستاچاپ

تیم اینستا چاپ عاشق عکس و عکاسی است؛ عکسایی که هزاران حرف و لحظه را در خود دارند،برای همین قدر تصاویر، لحظات و خاطرات را می دانند. بخش اعظمی از این لحظات و خاطرات اما در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی محصور و زندانی شده است. از این رو این تیم تصمیم گرفت تا سرویسی طراحی کند که به راحتی خاطرات خود را از این دنیای مجازی به زندگی خود آورده و ماندگار کنید. 

زمینه فعالیت
چاپ آنلاین عکس
سایت
instachap.com
وضعیت
در حال فعالیت