درخواست جذب سرمایه
استارتاپ آگر

آگر

آگر

طرح تولید اینورترهای وی اف دی

زمینه فعالیت
طراحی و ساخت در حوزه اتوماسیون صنعتی
سایت
aager.ir
وضعیت
در حال فعالیت