کودکان، سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذار خطرپذیر

افتادن از رمپ دوچرخه بهانه‌ای برای تولد یک استارتاپ

  • شکیبا پورمند
  • ۹۸/۰۴/۲۷

استارتاپ Brave Care خدمات مراقبت‌های فوری برای کودکان ارائه می‌کند و «داریوش منصف» و دکتر «فیش» بنیانگذاران این استارتاپ هستند. ماجرای این استارتاپ از آنجایی شروع شد که دختر چهارساله داریوش منصف از رمپ…