کشاورزی

سرمایه گذاری گوگل ونچرز در کشاورزی عمودی

  • شکیبا پورمند
  • ۹۷/۱۰/۲۲

گوگل ونچرز با مشارکت دارا خسروشاهی، ۹۰ میلیون دلار در کشاورزی عمودی سرمایه‌گذاری کرد   شرکت کشاورزی عمودی  Bowery Farming اعلام کرد که قراردادی به مبلغ ۹۰ میلیون دلار با گوگل ونچرز و مشارکت…