هم بنیانگذار، سرمایه گذار خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر

مدیریت هم بنیانگذاران ؛ اولویتی فراموش شده در استارتاپ

  • شکیبا پورمند

وقتی صحبت از مدیریت می‌شود معمولا اولین چیزی که به ذهن بنیانگذاران یک استارتاپ می‌رسد مدیریت کارمندان است. اما واقعیت این است که بنیانگذاران باید قبل از کارمندان ، یکدیگر را مدیریت کنند. علی‌رغم…