مدیریت زمان

نظم و انضباط در موفقیت این کارآفرین حرف اول را می‌زند (قسمت دوم)

  • شکیبا پورمند

 تمرکز با کمک تقویم: ابزارهای مدیریت زمان از کالین در مورد اینکه چگونه زمان خود را مدیریت می‌کند سؤال پرسیدیم. او در جواب گفت: «وقتی بحث زمان باشد، دیوانه‌وار دقیق عمل می‌کنم.‌ به شدت…

نظم و انضباط در موفقیت این کارآفرین حرف اول را می‌زند (قسمت اول)

  • شکیبا پورمند

 «فرانت» شرکت ارائه‌دهنده ابزارهای ارتباطی در محل کار، مایه حسودی همه استارتاپ‌های در حال رشد بوده است. از موفقیت‌های این استارتاپ در ۴ سال گذشته می توان به رسیدن به ۱۰۰ کارمند، جذب بیش…