درخواست جذب سرمایه

قرارداد سرمایه‌گذاری

اتوماسیون فرآیند جذب سرمایه توسط این استارتاپ

  • شکیبا پورمند
  • ۹۸/۰۳/۱۴

استارتاپ انگلیسی SeedLegals پلتفرمی است که فرآیندهای جذب سرمایه و اسناد قانونی مرتبط را مدیریت می‌کند. این پلتفرم به شرکت‌ها کمک می‌کند اسنادی مانند ترم‌شیت‌ها، توافق‌نامه‌های سهامداری، جداول سرمایه‌گذاری، تخصیص سهام، توافقات استخدام و…