درخواست جذب سرمایه

فرهنگ

چگونه از رئیستان بازخورد بگیرید؟

  • شکیبا پورمند

وقتی رئیستان به شما بازخورد نمی‌دهد معنایش چیست؟ اولش به نظر می‌رسد که او کاملا از کار کردن با شما راضی است. با گذشت زمان متوجه می‌شوید تنها بازخوردی که دریافت می‌کنید تشویق کردن…