سهم بازار

آیا سهم بازار اوبر و لیفت مبنای درستی برای مقایسه است؟

  • شکیبا پورمند
  • ۹۸/۰۳/۱۹

سهم بازار دو رقیب اوبر و لیفت از بازار تاکسی‌های آنلاین مبنای مقایسه‌ی بسیاری از تحلیلگران است و این موضوع بعد از عرضه‌ی عمومی نه چندان موفق این دو شرکت پررنگ‌تر هم شده است….