سم آلتمن

وای کامبیناتور به دنبال ایلان ماسک‌های آینده

  • شکیبا پورمند
  • ۹۷/۱۱/۱۵

وای کامبیناتور به دنبال برگزاری کنفرانس استعدادیابی برای یافتن ایلان ماسک‌های آینده است. این کنفرانس که YC 120 نام‌گذاری شده است ۱۰۰ شرکت‌کننده‌ی جوان و ۲۰ نفر از افراد مطرح در فناوری و کسب…