درخواست جذب سرمایه

درخواست سرمایه گذاری

ایمیل درخواست سرمایه گذاری در استارتاپ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

  • مدیر سایت

اولین مرحله از فرآیند سرمایه گذاری شرکت توسعه کارآفرینی بهمن، درخواست سرمایه گذاری در استارتاپ از طریق ایمیل است. در دو سال گذشته حدود ۶۰۰ ایمیل درخواست سرمایه به ما ارسال شده است. در…