درخواست جذب سرمایه

خدمات حقوقی

افشای الکترونیک

  • مدیر سایت
  • ۹۷/۰۸/۱۹

افشای الکترونیک راهی برای مدیریت مدارک و پرونده‌های حقوقی   شرکت حقوقی Rajah & Tann سنگاپور به منظور استفاده از تکنولوژی در خدمات حقوقی، استارتاپ افشای الکترونیکی LegalComet را خریداری کرد. به این ترتیب…