درخواست جذب سرمایه

تناسب محصول و بازار

استارتاپ‌ ها چگونه باید محصول خود را با بازار متناسب کنند؟

  • شکیبا پورمند

استارتاپ «سوپرهیومن» چطور در مدت کوتاهی تناسب محصول خود را با بازار دو برابر کرد و چه شیوه‌ای را به کار برد؟ (این مقاله توسط Rahul Vohra بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ Superhuman نوشته شده…