تقسیم سهام استارتاپ

جدالی بر سر تقسیم سهام استارتاپ

  • شکیبا پورمند

تصور کنید اوایل کار استارتاپتان است و می‌خواهید سهام را بین بنیان‌گذاران تقسیم کنید. دور هم جمع می‌شوید و بر سر شرایط موجود توافق کرده و سهام استارتاپ را تقسیم می‌کنید. اما با گذشت زمان…