بازاریابی محتوایی

محتوایتان را منتشر کنید؛ سنجش اثربخشی‌اش با این استارتاپ

  • شکیبا پورمند
  • ۹۷/۱۱/۱۱

برندها تمایل دارند که از اثربخشی محتوای خود در شبکه‌‌های مختلف آگاه شوند. این مساله شکافی بود که مورد توجه قرار نگرفته بود اما استارتاپ Knotch درصدد پر کردن آن برآمد.   این استارتاپ…