اهداف و نتایج کلیدی

چه کنیم که OKR در استارتاپمان واقعاً عملی شود؟ (قسمت دوم)

  • شکیبا پورمند

در قسمت قبلی استارتاپی به نام سوایپلی را معرفی کردیم که موفقیت چشمگیری در اجرای OKR ها داشت و حال ادامه داستان:   چرا اهداف باید غلوآمیز باشند؟ افراد همیشه دوست دارند به طور…

چه کنیم که OKR در استارتاپمان واقعاً عملی شود؟ (قسمت اول)

  • شکیبا پورمند

اهداف و نتایج کلیدی (OKR) چهارچوبی برای تعریف و پیگیری اهداف و برآیند آن‌ها هستند. این سیستم اولین بار توسط «اندی گرو» هم‌بنیانگذار و مدیر عامل اینتل که به پدر OKR معروف است توسعه…