انضباط عامل موفقیت استارتاپ

نظم و انضباط در موفقیت این کارآفرین حرف اول را می‌زند (قسمت اول)

  • شکیبا پورمند

 «فرانت» شرکت ارائه‌دهنده ابزارهای ارتباطی در محل کار، مایه حسودی همه استارتاپ‌های در حال رشد بوده است. از موفقیت‌های این استارتاپ در ۴ سال گذشته می توان به رسیدن به ۱۰۰ کارمند، جذب بیش…