درخواست جذب سرمایه

افزودن پروبیوتیک به خاک

استارتاپی که با بهبود کشاورزی، دی اکسید کربن هوا را کاهش می‌دهد

  • مدیر سایت
  • ۹۷/۱۱/۲۴

خاک‌های کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده کربن هستند. خاک از کربن اضافه نفع می‌برد و بهره‌وری‌اش افزایش می‌یابد. در فرآیند طبیعی فوتوسنتز تعادل میکروبی در خاک برقرار است که سبب جذب کربن می‌شود. اما اضافه شدن…