درخواست جذب سرمایه

افزایش مقیاس استارتاپ بدون محصول آماده

افزایش دادن مقیاس استارتاپ بدون داشتن یک محصول آماده ، راهیست به سوی شکست

  • شکیبا پورمند

معمول‌ترین تله‌ای که بر سر راه بنیانگذاران تازه‌کار و مدیران محصول هنگام راه‌اندازی یک استارتاپ یا یک خدمت قرار می‌گیرد این است که حتی قبل از آماده شدن محصول، افزایش مقیاس استارتاپ را شروع…