افزایش عمر میوه ها و سبزیجات

این استارتاپ با حمایت بیل گیتس به جنگ گرسنگی در جهان می‌رود

  • شکیبا پورمند
  • ۹۷/۱۱/۰۸

Apeel Sciences استارتاپ فعال در حوزه فناوری‌های غذایی با اضافه کردن یک پوسته گیاهی به میوه‌ها و سبزیجات عمر آن‌ها را دو برابر می‌کند و سبب می‌شود فساد مواد غذایی کاهش یابد و بتوان…