استارتاپ سلامت

استارتاپی برای تجویز غیردارویی پزشکان

  • شکیبا پورمند
  • ۹۸/۰۱/۱۸

استارتاپ سلامت دیجیتال Xealth پلتفرمی است که به پزشکان اجازه می‌دهد هر چیزی ورای دارو را تجویز کنند. این استارتاپ با استفاده از داده‌های بیماران تجویزهای مورد نیاز را به آن‌ها ارائه می‌کند. برای…