کربوران

کربوران

فلسفه طراحی کربوران، فراهم کردن یک تجربه بی نظیر از راحتی و چالاکی است که در قالب یک طراحی زیبا، تجربه ای غیرقابل مقایسه با سایر ویلچرهای ساخت داخل را فراهم می سازد.

علاوه برحمل و نقل آسان، وزن پایین کلی ویلچر سبب فراهم آوردن تحرک پذیری بالا و عملکردی بسیار روان برای ویلچر می شود.

ویلچر سبک وزن کربوران موانع حمل و نقل ویلچر برای کاربران آن یا همراهان آنان را از بین می برد. وزن حمل و نقل ۵ کیلوگرم امکان جابجایی ویلچرهمانند قرار دادن در خودرو را برای کاربر آن بدون نیاز به کمک همراهان به راحتی فراهم می سازد.

 

کربوران

زمینه فعالیت
ویلچر سبک وزن
سایت
nsr-med.com
وضعیت
در حال فعالیت