یک رئیس چگونه باید از تیمش بازخورد بگیرد؟ (قسمت دوم)

در قسمت اول گفتیم چه نکاتی را برای گرفتن بازخورد از تیمتان رعایت کنید و حال ادامه‌ی داستان: نکته ۶: خودتان را در جمع نقد کنید نقد کردن خودتان در جمع راه فوق‌العاده‌ای است برای … ادامه خواندن یک رئیس چگونه باید از تیمش بازخورد بگیرد؟ (قسمت دوم)