مدیریت هم بنیانگذاران ؛ اولویتی فراموش شده در استارتاپ

وقتی صحبت از مدیریت می‌شود معمولا اولین چیزی که به ذهن بنیانگذاران یک استارتاپ می‌رسد مدیریت کارمندان است. اما واقعیت این است که بنیانگذاران باید قبل از کارمندان ، یکدیگر را مدیریت کنند. علی‌رغم … ادامه خواندن مدیریت هم بنیانگذاران ؛ اولویتی فراموش شده در استارتاپ